دانلود فایل


پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

دانلود فایل پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها
قالب بندی: پاورپوینت
محتویات
فهرست مطالب :
مقدمهمراحل انجام هزینه (خرج)تعریف مراحل خرجتشخیصتامین اعتبارتعهدتسجیلصدور حوالهنظارت مالیپرداختاختيار و مسئوليت مراحل انجام هزينه (خرج) مراحل درآمدپیش بینیتشخیصوصولمسئله نمونه جامع و حل آنضمائم مقدمه
با توجه به توضیحات در فصول قبل، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی آن کشور قرار می گیرد. به عبارتی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در ساختار سیستم های حسابداری دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد، لذا آشنایی دقیق با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هر کشور، اجرای اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی را تسهیل می کند.

در این فصل :

- مراحل انجام هزینه و سایر پرداخت ها در دستگاه های دولتی ایران تشریح و تعاریف قانونی آنها مطرح شود و نحوه ثبت آنها در دفاتر حسابداری مورد بحث قرار گیرد.

- مراحل تشخیص و وصول درآمدها و نحوه انعکاس هر یک از مراحل مذکور در دفاتر حسابداری نیز تشریح شود.


مراحل اجرای هزینه (خرج)
در بودجه سالانه کل کشور، فعالیت ها ، برنامه ها، طرح ها و پروژه هایی که برای تحقق تمام یا قسمتی از هدف های مصوب برنامه میان مدت ضروری است، پیش بینی و اجرای آن برآورد می گردد. تحقق هدف های مصوب بودجه سالانه و برنامه های میان مدت، مستلزم اجرای دقیق برنامه ها، فعالیت ها، طرح ها و پروژه های مصوب سالانه می باشند و حصول اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها و فعالیت های مصوب نیز به نوبه خود مستلزم استفاده از سیستم های کنترلی مناسب خواهد بود.
به منظور اعمال كنترلهاي كافي بر مصرف اعتبارات مصوب دستگاههاي دولتي و حصول اطمينان از اجراي صحيح برنامه ها و فعاليتها و تحقق اهداف مصوب بودجه سالانه كه دولت و دستگاههاي اجرايي در مورد آنها مسئوليت پاسخگويي دارند مراحل انجام خرج در قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشورها تعیین، تفکیک و تعریف می شوند، و اختیار و مسئولیت برخی مراحل خرج به بالاترين مقام اجرائي دستگاه مصرف كنندهِ اعتبار (وزير يا رئيس موسسه) و مسئوليت انجام برخي از مراحل خرج كه جنبه نظارت و كنترل دارد به يك مقام كنترل كننده (كنترولر) كه در ايران از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي منصوب مي شود تفويض مي گردد؛ که این تفکیک مسئولیت و اختیارات به مقام اجرائی و کنترل کننده، از ضرورتهای نظام نظارت و کنترل بر مخارج دولتی بوده و جمع اختیارات و مسئولیت کلیه مراحل خرج در یک مقام واحد به دلیل آنکه سیستم کنترل و نظارت را مخدوش می نماید، مجاز نمی باشد و به همین دلیل موجب ارتقاء در شفافیت مسئولیت پاسخگویی هریک از مقامات مسئول درقبال مصرف اعتبارات خواهد بود.
و . . ..


پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها


مراحل انجام هزینه


تعریف مراحل خرج


اختیار و مسئولیت مراحل انجام هزینه


مسئله نمونه جامع و ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | پهلوان دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

قانون نظام پزشكي - سازمان نظام پزشکی

نگهبان و مجلس و تصويب نهايي در تاريخ 1383/8/16 در مجمع تشخيص. مصلحت نظام،
طي ... تاريخ وصول استعالميه، نظر خود را به مراجع ذي ربط اعالم نمايد. ج- تدويــن و ... ش
- كمك به رفع مشكالت رفاهي و مالي شاغالن حرف پزشكي كم درآمد. و خسارت ..... و- توقف
يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد. قانوني و ... هزينه مي
گردد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | لیلو دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | رضا دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

فرض و مبنای تعهدی در حسابداری

این فرض بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی ...
تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل ...
ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد) شناسایی و
ثبت می شوند. ... پس انداز · کیتبل · پاورپوینت · وكالت در امور بانكی · تلگرام ·
بیمه بیکاری ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | کامران دانلود - مقاله

8 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

ماده 68 قانون محاسبات عمومی مقرر می‌دارد

4- درآمد اختصاصی, 4- هزینه از محل درآمدهای اختصاصی .... و یا فروض کالا و سایر
فعالیت‌های شرکت‌ها به موجب اساسنامه و سایر قوانین وصول می‌گردد. ... مراحل انجام هزینه
... طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و
تسجیل و ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | مقاله نو

22 آوريل 2018 ... فرمت فایل PowerPointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل
، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی ...

ماده 68 قانون محاسبات عمومی مقرر می‌دارد

4- درآمد اختصاصی, 4- هزینه از محل درآمدهای اختصاصی .... و یا فروض کالا و سایر
فعالیت‌های شرکت‌ها به موجب اساسنامه و سایر قوانین وصول می‌گردد. ... مراحل انجام هزینه
... طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و
تسجیل و ...

بودجه بندي

بودجه عبارت است از پيش بيني درآمد وساير منابع تامين اعتبار وبرآورد هزينه ... و
برآورد هزينه ها برای انجام عملياتی است که منجر به وصول هدفهای دولت می شود. ...
تشخيص اينكه دولت چه اعمالي انجام مي دهد ونتايج حاصل درقبال پولي كه خرج مي شود
مشخص نيست. ... روش بودجه ريزي ستانده ها (out puts Budgeting); مراحل PABS شامل :
برنامه ريزي ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | خروس دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

برحقوق با مالیات قوانین مرتبط

تبصره درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زيرتقويم و محاسبه مي. شود: ...
دانشگاهه. ا و موسسات. آموزش عالي و تحقيقاتي پس ... باشند به موجب برگ تشخيص با
رعايت مهلت مقرر در ماد. )ه. 923 .... چنانچه فاصلة تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت ....
هزينه. هاي. مورد. بحث. را. پس. از. پايان. سال. انجام. هزينه. تحويل. اداره. امور مالياتي.
موصوف.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | قهرمان دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

دانلود فایل

مراحل و اقدامات انجام شده جهت استقرار حسابداري تعهدي ... ثابت ، شناسايي درآمدها ،
شناسايي پروژه هاي در جريان تكميل ، داراييهاي نامشهود و ... نمود. ... هزينه طي سال 1386 *
***** ... دراین بخش درخصوص شناسایی درآمدهای وصول نشده که قبلا باتوجه به مبنای
نقدی ...

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری دولتی پیشرفته تالیف دکتر جعفر ...

موضوع : مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها. تعداد اسلاید : 40. فرمت : ppt
پاورپوینت. قابل ویرایش. دارای گارانتی بازگشت وجه. فهرست مطالب : مقدمه. مراحل
انجام ...

قانون نظام پزشكي - سازمان نظام پزشکی

نگهبان و مجلس و تصويب نهايي در تاريخ 1383/8/16 در مجمع تشخيص. مصلحت نظام،
طي ... تاريخ وصول استعالميه، نظر خود را به مراجع ذي ربط اعالم نمايد. ج- تدويــن و ... ش
- كمك به رفع مشكالت رفاهي و مالي شاغالن حرف پزشكي كم درآمد. و خسارت ..... و- توقف
يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد. قانوني و ... هزينه مي
گردد.

دانلود پاورپوینت با موضوع مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها ...

16 فوریه 2018 ... پاورپوینت با موضوع مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها را چگونه دانلود کنیم؟
Welcome to our site to buy پاورپوینت با موضوع مراحل انجام ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | bag - مقاله

30 مارس 2018 ... پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. [2017-09-30]: پاورپوینت
مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها دسته بندی: پاورپوینت نوع ...

ماده 68 قانون محاسبات عمومی مقرر می‌دارد

4- درآمد اختصاصی, 4- هزینه از محل درآمدهای اختصاصی .... و یا فروض کالا و سایر
فعالیت‌های شرکت‌ها به موجب اساسنامه و سایر قوانین وصول می‌گردد. ... مراحل انجام هزینه
... طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و
تسجیل و ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | شهین دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ ... اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ... اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﺣﺪ ﺗﺠﺎري
را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ... ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي ،ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺎري و دوره وﺻﻮل
ﻣﻄﺎﺑﺎت ... ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻛ. ﻔﺎﻳﺖ. و. ارﻛﺎ. ﻳﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. در. اداره. اﻣﻮر. واﺣﺪﺗﺠﺎري. ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ . ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﺰﺑﻮر.
ﺑﺎزدﻫﺎي.

اعتبارات ابلاغی

تعریف :عبارت است از درآمد هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص ... شده
در این آیین نامه از اشخاص حقیقی وحقوقی ودولتی وغیره وصول میگرددو یا مجوز وصول
... عبارت است از وجوهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه های سال ... هزینه
: مراحل هزینه : شامل تشخیص ؛تامین اعتبار؛تعهد ؛تسجیل ؛حواله ؛درخواست وجه میباشد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | ویولت دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | بنوس دانلود - مقاله

10 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

PowerPoint Presentation - سیستان و بلوچستان - اداره کل ورزش و جوانان

تعهد: عبارت است از ایجاد دین بر ذمه فدراسیون ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمات
... ماده 4: بودجه فدراسیون باید براساس برنامهها ، وظایف ، فعالیتهای مختلف و هزینه هر
... چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع بهای خدمات و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و ...

PowerPoint Template - وزارت بهداشت

توجه: کل اعتبارات ختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1385به ...
Power Parches Parity اين شاخص جهت تشخيص قدرت خريد با دلار در کشورهاي مختلف
ميباشد .... راستاي افزايش درآمد و کاهش هزينه; جلب کمک هاي مردمي; سرعت در انجام امور
عمراني .... حساب مالي و اموالي نموده و پيگيري لازم جهت وصول مبلغ مذکور انجام نگرديده
است.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | مارکر دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

قانون محاسبات عمومی کشور

ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮآورد. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و ﺑﻪ
ﻫﺪف ..... وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺻﻮل ﻣﯽ .... ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺴﺠﯿﻞ و ﺣﻮاﻟﻪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑ. ﻪ ﻋﻤﻞ. ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

STO

مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق علي‌الراس تعيين مي‌گردد. 1-
عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر ... حق واگذاري; وجوه
دريافتي; ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب ... حق الزحمه‌هاي پرداختي
متناسب با انجام كار: دلالي، حق الوكاله ،حق المشاوره .... مراحل تشخیص وقطعیت ماليات.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

1 آوريل 2018 ... پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها: آیا با خرید پاورپوینت مراحل
انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها به صورت اینترنتی خطری ...

3 ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ( ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎ )

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻤﺎره. 3. درآﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي. (. ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت. )
.... اي ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻳﻲ را. ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد، درآﻣﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻟﻘﻮه.
ﺧﻮاﻫﺪ ..... ﻣـﺪارس. اﻫﺪاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ وزارت. آﻣﻮزش. و. ﭘﺮور. ش. ﻧﻤﻮﻧـﻪ. اي از اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ
اﻧﺘﻘـﺎﻻت. اﺳﺖ . .28 ..... دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم و ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣـﻲ.
ﺷـﻮد.

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری دولتی پیشرفته تالیف دکتر جعفر ...

موضوع : مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها. تعداد اسلاید : 40. فرمت : ppt
پاورپوینت. قابل ویرایش. دارای گارانتی بازگشت وجه. فهرست مطالب : مقدمه. مراحل
انجام ...

STO

مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق علي‌الراس تعيين مي‌گردد. 1-
عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر ... حق واگذاري; وجوه
دريافتي; ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب ... حق الزحمه‌هاي پرداختي
متناسب با انجام كار: دلالي، حق الوكاله ،حق المشاوره .... مراحل تشخیص وقطعیت ماليات.

اعتبارات ابلاغی

تعریف :عبارت است از درآمد هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص ... شده
در این آیین نامه از اشخاص حقیقی وحقوقی ودولتی وغیره وصول میگرددو یا مجوز وصول
... عبارت است از وجوهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه های سال ... هزینه
: مراحل هزینه : شامل تشخیص ؛تامین اعتبار؛تعهد ؛تسجیل ؛حواله ؛درخواست وجه میباشد.

حسابداری

مستقل از سمت شما در سازمان، آشنایی با مفاهیم مالی در انجام وظایف و مسئولیت های
شغلی ... هزینه های مربوط به درآمدها در طول همان دوره شناسایی می شوند . ... وصول مطالبات,
درآمد تلقي ميشود, كسراز بدهكاران در ترازنامه و گردش وجوه نقد اثر دارد .... بدین ترتیب
که سه نوع روایت مختلف اما مرتبط درباره چگونگی عملکردشرکت را به تصویر می
کشد.

اعتبار مصوب

مقام صادرکننده دستورپس از وصول گزارش ذیحساب اگر دستوررا قانونی تشخیص دهد
باذکر دلایل ... مالی دولت برای یک سال مالی که حاوی پیش بینی درآمدها وسایر منابع
تامین اعتبار و برآورد هزینه های جهت ... مراحل بودجه بندی دولتی ... 2- پیش پرداخت :
پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، قبل از انجام تعهد و با اخذ ضمانتنامه معتبرانجام
گیرد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | آذرنوش دانلود

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | پوران دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

حسابداری

مستقل از سمت شما در سازمان، آشنایی با مفاهیم مالی در انجام وظایف و مسئولیت های
شغلی ... هزینه های مربوط به درآمدها در طول همان دوره شناسایی می شوند . ... وصول مطالبات,
درآمد تلقي ميشود, كسراز بدهكاران در ترازنامه و گردش وجوه نقد اثر دارد .... بدین ترتیب
که سه نوع روایت مختلف اما مرتبط درباره چگونگی عملکردشرکت را به تصویر می
کشد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | booklet

22 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. تعداد اسلاید: 40. نوع
فایل: power point (قابل ویرایش). لینک دانلود پایین صفحه.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | مارکر دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | بنوس دانلود - مقاله

10 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

دریافت

اعتباري با آن مواجه اند، مشكل مطالبات معوق و تسهيالت وصول نشده. آنهاست، زيرا ...
ايجاد درآمد جديد را افزايش داده و توان برنامه ريزي اين مؤسسات را. در رابطه با مصرف ...

قانون دیوان محاسبات عمومی ویژه مدیران عالی

... كشور» است كه براي مديران «سطوح عالي» ،با توجه به ميزان 4 ساعت آموزش، تدوين
شده است. ... حسابرسي(ماده 2): حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير
... حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات کشور در ادارات ديوان يا محل
خود آن دستگاه انجام مي گيرد. ... (اصلاحي طبق ماده 71 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
).

مباحثی درباره بودجه

وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها براي نيل به مقاصد و اهداف معين طبق قوانين و مقررات
مربوط است. ... مراحل تفصیلی اجرای بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی. تشخیص.
ماده17 (ق. ... نظارت اداري به وسيله سازمان هاي قوه مجريه انجام مي گيرد و مي توان گفت که
نوعي ... هفتم:سایر هزینه ها. 26. بازگشت به صفحه اصلیاعتباری پاور بهداشت.PPT.

PowerPoint Presentation - پزشک خانواده

زیرا خدمات گران ‌تر و بالطبع با درآمد بالاتر در مراکز بزرگ‌ تر قابل وصول هستند و
... مثلاً به ازای هر نفر تحت پوشش پزشک خانواده به وی پرداخت ثابتی انجام می‌گردد. ...
این روش معمولاً با کاهش هزینه در کل همراه است اما از دریافتی ارائه ‌کننده خدمت نیز
کاسته ... بدین‌صورت که با ورود بیمار به بیمارستان و تشخیص بیماری، یک کد
تشخیص ...

پاورپوینت در مورد کارگاه مقدماتی روش تحقیق - فروشگاه جامع ...

در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر ... مراحل
انجام یک تحقیق علمی .... پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها

بودجه ایران IranBudget - اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق
دریافت ... پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می
... در آمدها کمتر و یا بیشتر از هزینه ها پیش بینی می شود می توانند چگونگی تامین
این .... درجه اهمیت و نوع هزینه در مقابل حفظ ذخیره ارزی و پس از تشخیص اولویت ها اعمال
شود.

3 ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ( ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎ )

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻤﺎره. 3. درآﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي. (. ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت. )
.... اي ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻳﻲ را. ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد، درآﻣﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻟﻘﻮه.
ﺧﻮاﻫﺪ ..... ﻣـﺪارس. اﻫﺪاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ وزارت. آﻣﻮزش. و. ﭘﺮور. ش. ﻧﻤﻮﻧـﻪ. اي از اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ
اﻧﺘﻘـﺎﻻت. اﺳﺖ . .28 ..... دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم و ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣـﻲ.
ﺷـﻮد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

29 آوريل 2018 ... پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها: فروش جزوات دانشجویی با عنوان
پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها در این ...

اعتبارات ابلاغی

تعریف :عبارت است از درآمد هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص ... شده
در این آیین نامه از اشخاص حقیقی وحقوقی ودولتی وغیره وصول میگرددو یا مجوز وصول
... عبارت است از وجوهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه های سال ... هزینه
: مراحل هزینه : شامل تشخیص ؛تامین اعتبار؛تعهد ؛تسجیل ؛حواله ؛درخواست وجه میباشد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | کامران دانلود - مقاله

8 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | ویولت دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

هزینه یابی

بايد فرصت‌هاي اصلي را تشخيص و منابع محدود را روي آنها متمركز كرد ... افزايش ميزان
درآمد ، كاهش در هزينه ها و به تبع آن بهبود سودآوري ... و بين چند دپارتمان مي باشد، هزينه
يابي هدفمند، مديريت هزينه را در مراحل اوليه توسعه محصول آغاز نموده و با درگير كردن ...
بعد از وقوع، بر پايه هزينه انجام شده و اصلاح خطاها از اطلاعات واريانس استفاده مي‌شود.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | پروژه جدید - مقاله

16 آوريل 2018 ... فرمت فایل PowerPointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل
، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | booklet

22 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. تعداد اسلاید: 40. نوع
فایل: power point (قابل ویرایش). لینک دانلود پایین صفحه.

بخشنامه11/1 جديد درآمد(اصلاح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني)

19 ژانويه 2011 ... که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق‌بیمه طبق بازرسی دفاتر قانونی
می‌باشد. ۵- اولویت پنجم: ... ب)نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی ... د-
نحوه تشخیص حقوق ،مزد و مزابا و سابر هزینه های مشمول حق بیمه. – کلیه وجوه نقدی که
..... در سایتها یک فایل پاور پوینت از این بخشنامه موجود است. آیا این فایل ...

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری دولتی پیشرفته تالیف دکتر جعفر ...

موضوع : مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها. تعداد اسلاید : 40. فرمت : ppt
پاورپوینت. قابل ویرایش. دارای گارانتی بازگشت وجه. فهرست مطالب : مقدمه. مراحل
انجام ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | پانته آ - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

(Microsoft PowerPoint - \310\345 \344\307\343 \316\317\307.pptx)

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﲏ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻳﻜﻞ. ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﲏ ﺷﺪﻩ. -۴ ... ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺎﻣﲔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ
.

مباحثی درباره بودجه

وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها براي نيل به مقاصد و اهداف معين طبق قوانين و مقررات
مربوط است. ... مراحل تفصیلی اجرای بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی. تشخیص.
ماده17 (ق. ... نظارت اداري به وسيله سازمان هاي قوه مجريه انجام مي گيرد و مي توان گفت که
نوعي ... هفتم:سایر هزینه ها. 26. بازگشت به صفحه اصلیاعتباری پاور بهداشت.PPT.

STO

مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق علي‌الراس تعيين مي‌گردد. 1-
عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر ... حق واگذاري; وجوه
دريافتي; ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب ... حق الزحمه‌هاي پرداختي
متناسب با انجام كار: دلالي، حق الوكاله ،حق المشاوره .... مراحل تشخیص وقطعیت ماليات.

ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ ... اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ... اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﺣﺪ ﺗﺠﺎري
را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ... ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي ،ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺎري و دوره وﺻﻮل
ﻣﻄﺎﺑﺎت ... ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻛ. ﻔﺎﻳﺖ. و. ارﻛﺎ. ﻳﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. در. اداره. اﻣﻮر. واﺣﺪﺗﺠﺎري. ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ . ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﺰﺑﻮر.
ﺑﺎزدﻫﺎي.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | پوران دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | مارکر دانلود - مقاله

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

پاورپوینت حسابداری دولتی باباجانی - مادسیج

ب- جمع مالياتهاي تشخيص شده سال مالي 70 كه احتمال مي‌رود در اوايل سال 71 وصول شود
مبلغ 1000 ميليارد ريال ..... شناخت مراحل انجام هزینه و وصول درآمد در سازمانهاي دولتي.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | bag - مقاله

30 مارس 2018 ... پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. [2017-09-30]: پاورپوینت
مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها دسته بندی: پاورپوینت نوع ...

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری داراﻳﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد

ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. داراﻳﯽ ﻫﺎی ..... ﻣﻌﺎوﺿﻪ
داراﻳﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد، ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﻳﯽ ﻫﺎ،. ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ..... ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ... ۱۴ وﺻﻮل ﺧﺴﺎرت از ﺑﻴﻤﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻ ﺧﺴﺎرت. دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | عاطفه دانلود

7 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها. فرمت فایل power
pointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل، ...

اعتبار مصوب

مقام صادرکننده دستورپس از وصول گزارش ذیحساب اگر دستوررا قانونی تشخیص دهد
باذکر دلایل ... مالی دولت برای یک سال مالی که حاوی پیش بینی درآمدها وسایر منابع
تامین اعتبار و برآورد هزینه های جهت ... مراحل بودجه بندی دولتی ... 2- پیش پرداخت :
پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، قبل از انجام تعهد و با اخذ ضمانتنامه معتبرانجام
گیرد.

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | پارسی مقاله

13 آوريل 2018 ... فرمت فایل PowerPointتعداد صفحات: 39 صفحه. با توجه به توضیحات در فصول قبل
، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی ...

بخشنامه11/1 جديد درآمد(اصلاح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني)

19 ژانويه 2011 ... که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق‌بیمه طبق بازرسی دفاتر قانونی
می‌باشد. ۵- اولویت پنجم: ... ب)نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی ... د-
نحوه تشخیص حقوق ،مزد و مزابا و سابر هزینه های مشمول حق بیمه. – کلیه وجوه نقدی که
..... در سایتها یک فایل پاور پوینت از این بخشنامه موجود است. آیا این فایل ...

تحقیق در مورد گیاهان دارویی

جدیدترین طرح توجیهی تولید خمیر فلاف

دانلود تحقیق در مورد نـعـنـاع

جزوه دستنویس آموزش شاقول(نایاب)

پروژه بهسازی لرزه ای و تحلیل پوش اور

دانلود مقاله کامل درباره بازی و کودک